Dlaczego Śląskie

Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce, w tym zakresie należy również do liderów na świecie.

Region sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy z Republikami: Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin.

Śląskie znajduje się na 14. miejscu w kraju pod względem zajmowanego obszaru, a na drugim pod względem liczby ludności. Na tym stosunkowo niedużym terytorium, wynoszącym 12 333 km2,tj. 3,9% powierzchni Polski, żyje 4548180 mieszkańców, tj. 11,8% ogólnej liczby ludności, co daje najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia: 369 osób/km2 wobec 123 osób/km2 w Polsce i 114 osób/km2 w UE. Tak duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych.

Atuty województwa

  • najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce
  • olbrzymi potencjał i chłonność rynku – ponad 4,5 mln ludzi
  • rozwinięty transport drogowy i kolejowy oraz infrastruktura łączności
  • Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, zapewniający komunikację krajową i międzynarodową
  • różnorodność oferty inwestycyjnej: przemysł, usługi, rozwój i modernizacja infrastruktury, turystyka i rekreacja, rolnictwo
  • drugi region w kraju pod względem liczby zlokalizowanych dużych inwestorów
  • silne, zróżnicowane zaplecze naukowo-badawcze (32 uczelnie wyższe, liczne instytucje badawczo-rozwojowe, ponad 110 tys. studentów)
  • aktywna współpraca transgraniczna z Republiką Czech i Słowacją
  • korzystna infrastruktura komunikacyjna: skrzyżowanie dwóch głównych tras komunikacyjnych - autostrady A1 i A4, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, transport kolejowy - tzw. Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), bliskość granicy Czech i Słowacji
  • zachęty inwestycyjne dla inwestorów: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (oferująca ulgi w podatku dochodowym, gotowe tereny pod inwestycje).

 

aktualizacja: luty 2019