ul. Ignatza Hakuby - 9.29 ha

50.37796515184716
18.88317791797572

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Ignatza Hakuby
Miasto Bytom
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Właściciel: Skarb Państwa. Użytkowanie wieczyste Gmina Bytom.

Forma zbycia: Przetargi na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości łącznie
z przetargami na uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przetargi pisemne nieograniczone wyłącznie na sprzedaż nieruchomości, w przypadku gdy nieruchomość będzie mogła być udostępniona nabywcy nieruchomości (przedsiębiorcy), który na jej terenie będzie prowadził działalność gospodarczą.

<!-- [if gte mso 9]>

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 9.29 ha [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Kwadrat
Możliwości powiększenia terenu

Poprzez łączenie działek-kupno dodatkowej.

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

produkcja, składy, magazyny, logistyka, handel

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren zabudowy produkcyjnej 1P, 2P, 3P (zabudowa innowacyjnej produkcji, zabudowa produkcyjna, za wyjątkiem zabudowy związanej z wydobyciem kopalin; zabudowa składowa i magazynowa; zabudowa usług produkcyjnych; zabudowa związana z logistyką; zabudowa: handlu hurtowego, targowiskowego handlu artykułami przemysłowymi, handlu maszynami i pojazdami mechanicznymi).

Charakterystyka działki

Powierzchnia gruntów 2.29 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) , Nieruchomość Gruntowa, ul. Hakuby Bytom

- Katowice Special Economic Zone (KSSE), Land Property, Hakuby St, Bytom

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Opis ograniczeń ekologicznych

brak danych

Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga Krajowa 11, asphalt
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada A1 - 1.5 km
Autostrada (Odległość) [km] 1.5 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice
Kolej Bytom
Kolej (Odległość) 8 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice - Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 22 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Napięcie 6 [kV]
Dostępna moc 7.5 [MW]
Gaz na terenie Tak
Średnica rury 100 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Dostępna objętość (woda) 1920 [m³/24h]
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie