Bytom - 17,04 ha

50.37807462366
18.88575283863

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Ignacego Hakuby
Miasto Bytom
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

MyMaps link:

https://drive.google.com/open?id=15Ppl8GwhTAvQoedbnApm6FU15dE&usp=sharing

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 4.57 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Kwadrat
Możliwości powiększenia terenu

POPRZEZ ŁĄCZENIE DZIAŁEK_KUPNO DODATKOWEJ

- combining plots - Buy additional

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

produkcja, składy, magazyny, logistyka, handel

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren zabudowy produkcyjnej 1P, 2P, 3P (zabudowa innowacyjnej produkcji, zabudowa produkcyjna, za wyjątkiem zabudowy związanej z wydobyciem kopalin; zabudowa składowa i magazynowa; zabudowa usług produkcyjnych; zabudowa związana z logistyką; zabudowa: handlu hurtowego, targowiskowego handlu artykułami przemysłowymi, handlu maszynami i pojazdami mechanicznymi).

Charakterystyka działki

Powierzchnia gruntów 4.57 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) , Nieruchomość Gruntowa, ul. Hakuby Bytom

- Katowice Special Economic Zone (KSSE), Land Property, Hakuby St, Bytom

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Opis ograniczeń ekologicznych

brak danych

Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga Krajowa 11, asphalt
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada A1 - 1.5 km
Autostrada (Odległość) [km] 1.5 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice
Kolej Bytom
Kolej (Odległość) 8 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice - Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 22 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Napięcie 6 [kV]
Gaz na terenie Nie
Średnica rury 100 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Dostępna objętość (woda) 1920 [m³/24h]
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie