Ogrodzieniec - 10,6579 ha

50.45124999999999
19.51902999999993

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Ogrodzieniec
Miasto Ogrodzieniec
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 10.6579 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Możliwość  powiększenia o ok. 3 ha gruntów będących własnością Skarbu Państwa

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny aktywności gospodarczych

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

tereny aktywności gospodarczych

Charakterystyka działki

Klasa gruntów IIIa, IIb1, IIIb2, VIa, VIb1, VIb2, Ia, Ib, IIc1, VIc1, IVc 2
Powierzchnia gruntów 10.6579 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

Teren poprzemysłowy (po byłej Cementowni „Wiek”) obecnie jest nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 50 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Tak
Opis budynków i zabudowań

Pozostałości po zabudowaniach  byłej cementowni to:  zespół obiektów poprzemysłowych: wiata żelbetowa, budynek wieży oraz budynek gospodarczy. Postawione  są one w zabudowie zwartej – każdy na rzucie prostokąta. Wszystkie te obiekty wyłączone są z eksploatacji.

Połączenia transportowe

Autostrada Droga krajowa 78
Autostrada (Odległość) [km]  [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 75
Kolej Zawiercie
Kolej (Odległość) 7 [km]
Bocznica kolejowa Zawiercie
Bocznica kolejowa (Odległość) 7 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 39 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Napięcie 110 [kV]
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 500 [m]
Średnica rury 160 [mm]
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie