Łazy - 5,8136 ha

50.45909289999999
19.38158999999996

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Zwycięstwa
Miasto Lazy (Łazy)
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Obręb Turza ul .Zwycięstwa -Turza extent, Zwycięstwa Street

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 5.8136 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

teren przyległy do działek Agencji Nieruchomości Rolnych
the area adjacent to the plots of th Agricultural Property Agency

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1) podstawowe: obiekty produkcyjne, składy, magazyny;
2) uzupełniające: zabudowa usługowa
1) basic: manufacturing facilities, warehouses, magazines;
2) complementary: installation services

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1) podstawowe: obiekty produkcyjne, składy, magazyny;
2) uzupełniające: zabudowa usługowa
1) basic: manufacturing facilities, warehouses, magazines;
2) complementary: installation services

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ł, RIVb, RV
Powierzchnia gruntów 5.8136 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

teren odłogowany
the area is set aside

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga wojewódzka nr 796 - The Provincial Road number 796 - 0 km
Autostrada (Odległość) [km]  [km]
Kolej (Odległość) 4 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 35 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Odległość przyłącza (elektryczność) 250 [m]
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie