Gostyń - 0,1976 ha

50.10667658580519
18.853502370183605

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Rybnicka
Miasto Gostyń
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0.1976 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zabudowa usługowa

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku,

2) zabudowę zagrodową,

3) zabudowę zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem zakładów karnych,

4) zabudowę usługową użyteczności publicznej,

5) nieuciążliwe działalności usługowo – wytwórcze,

6) obiekty i budynki gospodarcze,

7) garaże,

8) miejsca postojowe,

9) wewnętrzną obsługę komunikacyjną,

10) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Rola V klasa
Powierzchnia gruntów 0.1976 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Łąka

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga asfaltowa
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 8 [m]
Autostrada A1, A4/ DK81
Autostrada (Odległość) [km] 15 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice 30km
Kolej Orzesze
Kolej (Odległość) 6 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 60 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Odległość przyłącza (elektryczność) 4.7 [m]
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza (gaz) 13 [m]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 13 [m]
Kanalizacja na terenie Tak
Odległość przyłącza (kanalizacja) 13 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 15 [m]

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie