Racibórz - ul. Cieszyńska

50°05

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Cieszyńska
Miasto Racibórz
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Miasto Racibórz liczy 50 tysięcy mieszkańców i znajduje się w pobliżu granicy z Czechami.

Najbliższe przejścia graniczne znajdują się:
- Pietraszyn/Sudice 7km
- Chałupki/Bohumin 25km – dostęp do autostrady D1

- Racibórz jest silnym ośrodkiem przemysłowym (swoje siedziby w Raciborzu mają jedne z największych spółek w Polsce: Rafako S.A., Tokai Carbon Sp. z o.o., Mieszko S.A., Henkel S.A.).

- Jesteśmy w stanie wesprzeć inwestora podczas całego procesu inwestycyjnego (poczynając od uzyskania pozwolenia na budowę, znaleźć odpowiednią firmę budowlaną, pracowników itp.).


Ulga w podatku od nieruchomości Miasta Racibórz
Uchwała nr XLI/576/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
Maksymalna kwota zwolnienia w okresie 3 lat może wynieść do 50% udokumentowanych nakładów na inwestycję.

 
Ulgi Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1. Aktualnie wg nowych przepisów każda firma może starać się o „Decyzję o wsparciu” w ramach dowolnej lokalizacji, Decyzja o Wsparciu to dokument uprawniający do korzystania z ulg podatkowych. Aby uzyskać decyzję, należy 1) wpisać się z typem działalności (identyfikowanym po PKWiU) w założenia wskazane w rozporządzeniu dot. nowych inwestycji, 2) spełnić kryteria ilościowe oraz 3) co najmniej 6 kryteriów jakościowych opisanych w załączonym wyżej rozporządzeniu


2. Ulgi podatkowe w ramach „Decyzji o wsparciu” to możliwość niepłacenia podatku CIT przez 10 lat w wysokości do 45% (firmy małe), do 35% (firmy średnie) lub do 25% (firmy duże) poniesionych nakładów inwestycyjnych (rozumianych jako koszt zakupu ziemi, postawienia obiektów, hal i wyposażenia w środki trwałe).


3. Warunkiem jest poniesienie co najmniej minimalnych nakładów inwestycyjnych dla danej lokalizacji (w przypadku Raciborza to co najmniej 1,6 mln zł dla firm mikro, 4 mln zł dla firm małych , 16 mln zł dla firm średnich, 80 mln zł dla firm dużych. W momencie gdy pojawi się dochód i zysk – a tym samym należny podatek CIT, od razu można go nie płacić.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 5,353  [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Brak możliwości powiększenia.

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Produkcja, składy, magazyny, usługi.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Funkcja podstawowa: produkcja , składy, magazyny. Funkcja uzupełniająca: usługi.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów - 1. Działka nr 34: R IIIb 0,5097; R IVa 0,7898; - 2. Działka nr 40: R IIIb 1,8229; Ł III 0,8170; - 3. Działka nr 41/2: R IVa 0,7089; - 4. Działka nr 64/2: R IIIb 0,0770; R IVb 0,2203; Ł III 0,4074
Powierzchnia gruntów 5.353 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

Teren niezabudowany.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga gminna
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 6 [m]
Autostrada A1 - 29 km
Autostrada (Odległość) [km] 29 [km]
Porty rzeczne i morskie Port Rzeczny Gliwice
Kolej Racibórz
Kolej (Odległość) 2.2 [km]
Bocznica kolejowa Racibórz
Bocznica kolejowa (Odległość) 2.5 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 69 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Odległość przyłącza (elektryczność) 406 [m]
Dostępna moc 3 [MW]
Gaz na terenie Tak
Wartość kaloryczna 31 [MJ/Nm³]
Średnica rury 250 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 470 [m]
Kanalizacja na terenie Tak
Odległość przyłącza (kanalizacja) 415 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie