Gostyń - 3 ha

50.1155253945344
18.835435253008995

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Rybnicka
Miasto Gostyń
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 3 ha [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obiekty produkcyjne, składy, magazyny

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

 

1. obiekty produkcyjne, składy, magazyny i przetwórstwo rolne  z zakazem

 

lokalizacji:

 

a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w myśl

 

obowiązujących przepisów,

 

b) przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko w myśl  obowiązujących przepisów, obejmujących:

 

- instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych,

 

- instalacje do wytłaczania eksplozyjnego,

 

- instalacje do produkcji mas bitumicznych,

 

- instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych

 

- instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór,

 

- instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych,

 

- instalacje do spopielania zwłok – krematoria,

 

2)zabudowa usługowa i handel z zakazem lokalizacji:

 

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

 

b) usług zdrowia i oświaty,

 

3)wielofunkcyjne place,

 

4)garaże,

 

5)miejsca  postojowe.

 

 

Charakterystyka działki

Klasa gruntów IV a, IVb
Powierzchnia gruntów 3 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

łąka

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga z płyt
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 3.3 [m]
Autostrada A1, A4/ DK81
Autostrada (Odległość) [km] 14 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice 30km
Kolej Orzesze
Kolej (Odległość) 5 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 60 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Odległość przyłącza (elektryczność) 50 [m]
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza (gaz) 50 [m]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 50 [m]
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 50 [m]

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie