Częstochowa, aleja Pokoju 44

50.78913336302625
19.172604947650715

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Aleja Pokoju 44
Miasto Częstochowa
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Przetarg https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/nieruchomosci/sprzedaz/ogloszenie-z-dnia-2021-07-13-czestochowa-aleja-pokoju-44-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej.html

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1,0487 ha [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Brak możliwości powiększenia terenu.

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenach UP - obszary zabudowy usługowej z produkcją oraz na niewielkim obszarze działki 36/3- ZE obszar w ciągach dolin oraz cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym.

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 

 

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Działka nr 36/3 pow. 0,8205 ha - użytek Bi ; Działka nr 28 pow. 0,2282 ha - użytek Bi
Powierzchnia gruntów 1.0487 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Nieruchomość we władaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie
Opis budynków i zabudowań

 

Działka nr 36/3 położona przy Alei Pokoju 44 zabudowana jest kompleksem budynków szpitalnych, przewiązką na podporach, budynkiem portierni. Łączna powierzchnia budynków orientacyjnie wynosi 2951,00 m2
Działka nr 28 położona jest przy ul. Kucelińskiej. Na działce znajdują się budowle w tym nawierzchnie utwardzone, wiata śmietnikowa, altana drewniana, lampy oświetlenia zewnętrznego.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Aleja Pokoju
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada Autostrada A1 - 12 km
Autostrada (Odległość) [km] 12 [km]
Porty rzeczne i morskie Port Rzeczny Gliwice
Kolej Częstochowa
Kolej (Odległość) 1.4 [km]
Bocznica kolejowa Częstochowa
Bocznica kolejowa (Odległość) 1.4 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice Airport
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 50 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Odległość przyłącza (elektryczność) 100 [m]
Napięcie 400 [kV]
Dostępna moc 50 [MW]
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 5 [m]
Dostępna objętość (woda) 250 [m³/24h]
Kanalizacja na terenie Tak
Odległość przyłącza (kanalizacja) 10 [m]
Dostępna objętość (kanalizacja) 250 [m³/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie