Strefa eksportera

Do jednych z najważniejszych zadań należy rozwój regionu oraz zwiększenie eksportu z terenu województwa śląskiego. Stąd miejsce dla tych firm i przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć lub zwiększyć eksport swoich towarów i usług na rynki całego świata.

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Jest to projekt prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki zapewniający wsparcie dla polskich producentów chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową. Wsparcie merytoryczne zapewniają Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatów i Ambasad RP w 48 lokalizacjach na całym świecie.

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera organizuje fora, konferencje, seminaria i kongresy gospodarcze oraz zajmuje się promocją regionu w wydawnictwach zagranicznych i targach międzynarodowych.

Podstawowe działania w zakresie usług pro-eksportowych 

  • identyfikacja rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicami Polski;
  • wyszukiwanie w dostępnych bazach danych informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie/sprzedaży wyrobów lub usług oraz w inwestycji na wybranym rynku zagranicznym;
  • udostępnianie informacji o branżach i rynkach zagranicznych  zawierających dane statystyczne oraz marketingowe o krajach, rynkach, branżach i firmach;
  • organizacja spotkań informacyjnych i branżowych oraz konferencji dla eksporterów dot. warunków eksportu na rynki zagraniczne, a także zagadnień prawnych, podatkowych, certyfikacyjnych, z zakresu prawa pracy, itp.;
  • umożliwianie ekspozycji materiałów promocyjnych polskich firm na wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych we współpracy z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji działającymi przy ambasadach RP w ponad 40 krajach świata
  • informowanie o aktywnych instrumentach wsparcia eksportu w obszarze finansowym, usługowym i instytucjonalnym;
  • udostępnianie kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw, rozpowszechnianie zapytań ofertowych firm zainteresowanych importem polskich towarów, inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi firmami operującymi na rynkach zagranicznych

 

Więcej informacji na PORTALU PROMOCJI EKSPORTU


aktualizacja: styczeń 2016