Strefa inwestora

Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce, w tym zakresie należy również do liderów na świecie.

Jednym z filarów wysokiej pozycji Śląskiego jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która przyciągnęła bezpośrednie inwestycje o wartości około 34 mld PLN, tworząc 76 tys. nowych miejsc pracy oraz kolejne w otoczeniu strefy. Potwierdzeniem tych wyników jest 1 miejsce w Europie w rankingach stref ekonomiczych przeprowadzonych w 2015, 2016 i w 2017 roku przez fDi Intelligence (centrum badawcze Financial Times).

Śląskie to jeden z najsilniejszych gospodarczo (12,3 proc. PKB) i demograficznie (ponad 4,5 mln osób) regionów w Polsce. To największy zurbanizowany obszar w Europie środkowo-wschodniej, mający najwyższą średnią krajową gęstość zaludnienia oraz wskaźnik ludności miejskiej – prawie 77%. Inwestorów wspiera wiele instytucji otoczenia biznesu.

Tradycyjny śląski etos pracy to wizytówka mieszkańców Śląskiego, to tutaj ludzie od pokoleń pracują w przemyśle, wśród nowych technologii, to także region innowacji i kreatywnych kadr. Prawie 2,8 milionów osób w wieku produkcyjnym i ponad 110 tys. studentów zapewnia ogromne i różnorodne zasoby pracy oraz wielkość i chłonność rynku zbytu.

Najgęstsza w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad oraz bliskość granicy z Czechami i Słowacją. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się 6 europejskich stolic: Warszawa, Berlin, Praga, Budapeszt, Wiedeń i Bratysława. Euroterminal w Sławkowie (kolej szerokotorowa) zapewnia bezpośredni dostęp do rynków Azji. Airport Katowice jest liderem w ruchu cargo w kraju wśród lotnisk regionalnych.

W Śląskim na 32 wyższych uczelniach kształci się ponad 110 tys. studentów, z czego  30% wybiera szkoły techniczne. Specyfiką regionu jest dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe.

Turystycznymi wizytówkami Śląskiego są Zespół Klasztorny oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Beskidy oraz Szlak Zabytków Techniki – jedyny w Polsce regionalny szlak turystyki industrialnej.

Region jest ważnym ośrodkiem wystawienniczo-targowym i konferencyjnym. Corocznie organizowany jest Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jest to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej, tworząca przestrzeń do wymiany opinii elit politycznych, biznesowych, naukowych i ekonomicznych.

Dołącz do światowej czołówki firm (IBM, Opel, FCA - dawniej Fiat), które z sukcesem zainwestowały i rozwinęły swój biznes w Śląskim.

 

 

 

aktualizacja: luty 2019