Misja gospodarcza do Iranu

opublikowano: maj 12, 2016, kategoria: Strefa eksportera

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na rynek irański do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Iranu w dniach 28 maja – 1 czerwca 2016 roku. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z lokalnymi przedsiębiorcami zainteresowanymi polskimi produktami podczas specjalnie zorganizowanych spotkań B2B.

Misji gospodarczej towarzyszyć będzie wizyta w Izbach Gospodarczych, spotkania z władzami lokalnymi oraz z innymi instytucjami otoczenia biznesu a także zwiedzanie strefy ekonomicznej. W ramach wyjazdu spotkania odbędą się w Teheranie oraz w Kazwin.

 Iran jest krajem o jednym z największych potencjałów gospodarczych w regionie Bliskiego Wschodu (PKB w 2014 r. – 402,8 mld dolarów, liczba ludności – 80,8 mln osób). Posiada znaczące zasoby mineralne: 4 pozycja na świecie w zasobach ropy naftowej, największe na świecie złoża gazu ziemnego – jego rezerwy są szacowane na 33,6 bln m3. Atutem Iranu jest również stabilny system prawny oraz sytuacja wewnętrzna.

Program wyjazdu (może ulec zmianie):

28  maja – przylot wieczorem do Teheranu

29 maja – spotkanie w Ambasadzie RP w Iranie, spotkania B2B – wieczorem przejazd do Kazwin

30-31 maja – spotkania B2B w Kazwin, Forum polsko-irańskie, spotkanie z władzami Regionu, zwiedzanie strefy ekonomicznej

31 maja – wieczór – kolacja – przejazd na lotnisko – powrót w nocy z 31 maja/1 czerwca

 

Koszty

Koszty pokrycia udziału w misji (jednej osoby):

1.            Dla członków RIG w Katowicach:  4,500 zł (+23% VAT)

2.            Dla pozostałych uczestników:  5000 zł  (+23% VAT)

 

W ramach organizacji wyjazdu i kosztów organizacji uczestnicy mają zapewnione:
 

2.            Rezerwację i pokrycie kosztów zakwaterowania,

3.            Pełna opieka logistyczna na miejscu,

4.            Organizacja i zakup wiz wjazdowych do Iranu,

5.            Pomoc w naborze i organizację spotkań z potencjalnymi kontrahentami,

6.            Ubezpieczenie NW,

 

Organizujemy wspólny przelot z Wiednia – koszt 2200 złotych netto.

Kontakt i dodatkowe informacje: Jacek Woźnikowski, jwoznikowski@rig.katowice.pl,
tel. 603 193 288 oraz na stronie www.rig.katowice.pl.