Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej do Francji

opublikowano: mar 29, 2017, kategoria: PL

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji organizuje misję gospodarczą do Paryża, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2017 roku.

Francja jest jednym z głównych  partnerów handlowych Polski w Unii Europejskiej a przez wiele lat była również największym inwestorem zagranicznym w naszym kraju. Atuty francuskiej gospodarki, stanowiące jednocześnie perspektywiczne obszary współpracy w wymianie handlowej to m.in. szeroko rozumiany przemysł samochodowy, logistyka oraz bardzo dynamiczny sektor wysokich technologii produkcyjnych.

Udział w misji stanowi okazję do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi we Francji oraz bezpośredniej oceny możliwości biznesowych na tamtejszym rynku. We współpracy z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji organizatorzy zapewniają  akwizycję francuskich partnerów zgodną z  oczekiwaniami polskich uczestników misji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy firmy z terenu Województwa Śląskiego prowadzące działalność w branży motoryzacyjnej  oraz obszarach zgodnych ze specjalizacjami wskazanymi w dokumencie Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego tj. Transport – spedycja – logistyka, Przemysł 4.0.Warunki udziału przedsiębiorstw w misji znajdują się w załączonym Regulaminie naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego w 2017r.

W przypadku zainteresowania udziałem dokumenty należy przesłać  pocztą elektroniczną na adres gospodarka@slaskie.pl  , albo przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice w terminie do dnia 7 kwietnia 2017r.

Dodatkowe informacje o udziale w misji:
Leszek Bochner tel. 32 77 40 077, lbochner@slaskie.pl,
Aleksandra Samira-Gajny, tel. 32 77 40 067, asamira@slaskie.pl,

 

Regulaminie naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego w 2017r.

Formularz deklaracji uczestnictwa