Informacja o projekcie realizowanym przez Politechnikę Śląską dot. innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych w zakresie ewaluacji funkcjonalnej.

opublikowano: wrz 23, 2019, kategoria: PL

Politechnika Śląska rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu pt.: “Development of innovative training solutions in the eld of functional evaluation aimed at updating of the curricula of health sciences schools” (PL: “Opracowanie innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych w zakresie ewaluacji funkcjonalnej, mających na celu aktualizację programów nauczania w szkołach medycznych”) w ramach programu Erasmus+: Strategic Partnerships; Cooperation for higher education.

Projekt TEACH jest odpowiedzią na współczesne wyzwania w zakresie ochrony zdrowia, u podłoża których leży postępujące zjawisko starzejącego się społeczeństwa i związany z nim problem długotrwałych ograniczeń funkcjonalnych (fizycznych, mentalnych i społecznych) dotykający coraz większą liczbę osób, zwłaszcza osób starszych.

W wyniku projektu TEACH opracowany zostanie specyficzny, dedykowany współczesnym potrzebom zdrowotnym innowacyjny program szkoleniowy dla medycznych szkół wyższych uwzględniający szerokie spektrum wymagań nauczycieli zajmujących się naukami o zdrowiu z całej Europy i odniesiony do polityki zdrowotnej Unii Europejskiej w zakresie ewaluacji funkcjonalnej.

 

Więcej informacji o projekcie:

dr inż. Joanna Bartnicka, kierownik projektu

e-mail: Joanna.Bartnicka@polsl.pl

Strona internetowa: teacherasmusplus.eu