INFORMACJA o NABORZE FIRM DO ZAGRANICZNEJ MISJI GOSPODARCZEJ – MUNI WORLD (Tel Awiw, Izrael)

opublikowano: gru 31, 2019, kategoria: PL

Informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. jako Partner Projektu, którego Liderem jest Województwo Śląskie, zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w Zagranicznej Misji Gospodarczej Muni World 2020 do Tel Awiwu (Izrael), która odbędzie się w dniach od 18 do 20 lutego 2020 r.

Misja, której organizatorem jest Fundusz Górnośląski S.A., realizowana jest w ramach projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja Gospodarcza.

Muni World 2020 to 3-dniowy międzynarodowy program obejmujący następujące zagadnienia: miejskie technologie innowacyjne, problemy  środowiskowe miast,  planowanie przestrzenne, inteligentny transport, elektromobilność, rozwiązania ICT, inteligentne systemy monitorowania i zarządzania.

Szczegółowe informacje o naborze, jego regulamin, wymagane formularze oraz oświadczenia dostępne są pod poniższymi linkami:

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru

Formularz deklaracji

Formularz de minimis

Oświadczenie de minimis

Porozumienie