Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Woźnikach o powierzchni 2.1865 ha

opublikowano: sty 29, 2020, kategoria: PL

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym PGR w Woźnikach przy ul. Dworcowej 17a.

Burmistrz Woźnik ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:

- działka nr 313/36  k. m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki  o powierzchni 2.1865 ha,  zapisana w KW nr CZ1L/00045787/8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 967 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy zł); wysokość wadium: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł); postąpienie minimalne: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Więcej informacji:

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/500650/ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_po_bylym_pgr_wo