Kontakt

 

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

Wydział Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Adres do korespondencji:
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

kontakt@invest-in-silesia.pl

 

PRACOWNICY ŚLĄSKIEGO CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

Kubica-Korek Elżbieta
e-mail: elzbieta.kubica@slaskie.pl
telefon +48 (32) 774 0 611

Kruczek - Gębczyńska Bogusława
e-mail: boguslawa.kruczek-gebczynska@slaskie.pl
telefon: +48 (32) 774 0 611

Bochner Leszek
e-mail: leszek.bochner@slaskie.pl
telefon +48 (32) 774 0 612

Wontor Maciej
e-mail: maciej.wontor@slaskie.pl
telefon +48 (32) 774 0 612